Regels

  • – Deelname aan de KiVaDa en haar activiteiten is geheel op eigen risico.
  • – Kinderen die zich niet aan de regels houden of onacceptabel gedrag vertonen kan verdere deelname aan de KiVaDa worden ontzegd. De ouders worden hiervan op de hoogte gebracht. Het inschrijfgeld wordt niet terug betaald.
  • – Kinderen die zonder medeweten van de leiding de groep verlaten vallen buiten onze verantwoording.
  • – Maak van te voren met je kind(eren) goede afspraken over het ophalen/wegbrengen. Wij kunnen niet bijhouden wie wel of niet zelfstandig naar huis toe mogen. Deze verantwoordelijkheid ligt bij de ouders!
  • – Het programma kan tussentijds gewijzigd worden. Houdt het informatiebord bij de ingang van het KiVaDa terrein dagelijks in de gaten. Ook op deze website zullen wij wijzigingen doorvoeren, bekijk deze dus regelmatig.
  • – Voor het ziek melden of afmelden van een kind graag bellen tussen 9.15 en 9.30 uur s morgens. Op woensdag graag minimaal een half uur voor vertrek. Het telefoonnummer van de KiVaDa-telefoon is 06 27896854
  • – Wij verwachten dat ouders tijdens de KiVaDa bereikbaar zijn op het opgegeven telefoonnummer bij eventuele calamiteiten.
  • – Tijdens de Kivadaweek zullen er foto- en video opnames worden gemaakt. Dit voor eventuele publicaties op onze Facebook pagina of andere PR doeleinden. Door inschrijving voor de KiVaDa Breedenbroek of door het evenementen terrein te betreden geeft u aan, hier geen bezwaar tegen te hebben.